gce
17 دی 1401 - 15:18

کاهش نرخ بیکاری در خراسان جنوبی/سهم ۱۹ درصدی صنعت در ایجاد اشتغال

بیرجند- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: نرخ بیکاری استان در برنامه ششم توسعه تک رقمی شده و این شاخص از ۱۱.۵ درصد در سال ۹۶ به ۷.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید جهانشاهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نرخ بیکاری خراسان جنوبی از ۱۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که باعث تک رقمی شدن نرخ بیکاری استان در برنامه ششم توسعه شده است.

جهانشاهی با اشاره به اینکه خوشبختانه عدد نرخ بیکاری استان از متوسط کشوری نیز بسیار پایین‌تر است، گفت: یکی از شاخص‌های اقتصادی در برنامه ششم توسعه سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور است.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت، چهار هزار و ۸۳ میلیارد تومان و ارزش این تولیدات با نرخ جاری ۲۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است.

اشاره‌ای به ارزش افزوده محصولات تولیدی خراسان جنوبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ارزش افزوده محصولات تولیدی خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۶ یعنی آغاز برنامه ششم توسعه، سه هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان به قیمت ثابت و ارزش جاری آن نیز ۹ هزار و ۲۵ میلیارد تومان بوده است، گفت: ارزش افزوده محصولات تولیدی استان در سال ۹۷ به ۳ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان به قیمت ثابت و ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به قیمت جاری رسید.

جهانشاهی اظهار کرد: به صورت میانگین سهم خراسان جنوبی از تولید ناخالص ملی کشور در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود نیم درصد بوده است.

وی با بیان اینکه سهم خراسان جنوبی‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور پایین است، بیان کرد: با در نظر گرفتن جمعیت، مردم استان نقش کمتری در تولید ناخالص ملی کشور ایفا می‌کنند.

جهانشاهی ضمن بیان این نکته که تاکنون اطلاعات آماری در خصوص تولید ناخالص ملی استان در سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است، افزود: اطلاعات مربوط به سال جاری نیز همچنان نهایی نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: در یک دهه اخیر سهم بخش صنعت ۱۹ درصد، کشاورزی ۱۸ درصد، بخش معدن هشت درصد و بخش خدمات ۵۵ درصد بوده است.

سهم اشتغال خراسان جنوبی در بخش‌های مختلف

جهانشاهی در خصوص سهم اشتغال خراسان جنوبی در بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ ادامه داد: در این مدت بخش کشاورزی ۲۲ درصد، صنعت و معدن ۳۳ درصد و خدمات ۴۵ درصد شاغلین استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تشریح ضریب جینی یعنی میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه، ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ این عدد در نقاط روستایی استان ۰.۳۶۳۳ و در نقاط شهری ۰.۳۴۷۵ بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: هر چقدر ضریب جینی به عدد صفر نزدیک باشد، برابری بیشتری را در توزیع درآمد نشان می‌دهد و بالعکس چنانچه ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص خواهد کرد.

جهانشاهی با مقایسه ضریب جینی مناطق شهری و روستایی استان با کشور گفت: ضریب جینی استان در سال ۱۴۰۰ در نقاط روستایی استان ۰.۳۶۳۳ و نقاط روستایی کشور ۰.۳۵۹۴ بوده است.

وی افزود: همچنین در همین سال ضریب جینی در نقاط شهری خراسان جنوبی ۰.۳۴۷۵ و در نقاط شهری کشور ۰.۳۷۵۷ بوده است.

اشاره‌ای به نابرابری‌های درآمدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: طبق این آمار در سال ۱۴۰۰ نابرابری درآمدی استان در مناطق شهری از متوسط کشور کمتر، اما در مناطق روستایی میزان نابرابری درآمدی از متوسط کشور بالاتر بوده است.

جهانشاهی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ متوسط درآمد در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب ۱۱۲ میلیون تومان و ۶۴ میلیون تومان بوده است.

وی گفت: این آمار نیز نشان می‌دهد که خراسان جنوبی از نظر سطح درآمد در این مدت از متوسط کشوری در بخش روستایی و شهری بسیار پایین‌تر بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه، اظهار کرد: نبود فرآوری محصولات کشاورزی، پاره وقت بودن برخی شاغلین از جمله شاغلین بخش کشاورزی، خشکسالی و عدم تکمیل زنجیره ارزش افزوده منابع و ظرفیت‌های تولیدی از علل به وجود آمدن چنین شرایطی است.

جهانشاهی گفت: طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ متوسط رشد اقتصادی خراسان جنوبی در برنامه ششم توسعه به دلیل رکود حاکم بر کشور، شرایط تورمی و کم بودن ضریب امنیت سرمایه گذاری، پایین بوده است.

وی یادآور شد: برای جبران این کاستی‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی استان معادل رشد اقتصادی کشور (۸ درصد) تعیین گردید که در این راستا پروژه‌های مرتبط با رشد اقتصادی با تاکید بر بهره‌وری از دستگاه‌های اجرایی استان اخذ شده است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 960611